Održavanje seminara

29.05.2019. – 31.05.2019.

Prijave do 22.05.2019.

2019/05/22 12:15:21

Investicijska studija je pisani dokument koji je po sadržaju vrlo sličan poslovnom planu, no nešto većeg opsega. Izrađuje se za investicije veće ukupne vrijednosti.

Investitori, primjerice banke, ulažući svoja raspoloživa sredstva kojima će se osigurati realizacija investicijskog projekta očekuju određeni prinos jer su se odrekli potrošnje tih sredstava u sadašnjosti. Poduzetnici koji taj posuđeni kapital koriste za realizaciju investicijskog projekta polaze od pretpostavke da će njegovom realizacijom donijeti korist sebi, ali i vlasnicima posuđenih novčanih sredstava odnosno tuđim izvorima financiranja. Prema tome, javlja se potreba za izračunavanjem ekonomske opravdanosti ulaganja novčanih sredstava sa stajališta financijske efikasnosti.

Financijska efikasnost investicijskih projekata determinira se sagledavanjem čistih novčanih tokova investicije, uzimajući u obzir vremensku preferenciju novca pri čemu se koriste različite metode financijskog odlučivanja. Metode za mjerenje financijske efikasnosti investicijskih projekata, pokušavaju putem matematičkih izraza i zakonitosti dovesti u vezu financijske efekte potencijalnog investicijskog projekta s investiranim iznosom.

 

Cilj seminara i silabus 

Polaznici seminara će kroz interaktivnu radionicu sa iskusnim predavačem naučiti kako samostalno pripremiti Investicijsku studiju, prema metodologiji koja je prihvaćena od strane svih financijskih institucija u zemlji (HBOR, HAMAG-BICRO, HZZ, poslovne banke, ministarstva/EU fondovi i sl.). Polaznici seminara će dobiti i druge korisne informacije koje se temelje na dobroj praksi, odnosno konkretne savjete koje treba primijeniti ako se želi uspješno zatvoriti financijska konstrukcija ulaganja u projekt. Predavač će kroz radionicu prikazati određena poslovna razmišljanja, kako bi polaznici seminara razumjeli zašto financijske institucije od njih traže određene informacije i izradu Investicijske studije. Seminar se temelji se na konkretnom slučaju iz prakse, a provodi se kroz tri cjeline:

 

Dan 1. – 1. cjelina (računski dio)

 • Analiza postojećeg stanja
 • Izračun vrijednosti ulaganja
 • Podjela strukture ulaganja
 • Tehničko-tehnološki elementi ulaganja
 • Procjena prihoda i rashoda/primitaka i izdataka
 • Ekonomsko-financijska analiza
 • Financijsko-tržišna ocjena
 • Analiza osjetljivosti projekta

 

Dan 2. – 2. cjelina (opisni dio)

 • Uvod i sažetak ulaganja
 • Opis poslovnog pothvata
 • Ocjena razvojnih mogućnosti
 • Lokacija projekta
 • Analiza tržišta
 • Dinamika realizacije ulaganja
 • SWOT analiza
 • Analiza i vrednovanje rizika
 • Zaključna ocjena projekta

 

Dan 3. – 3. cjelina (zaključak)

 • Spajanje računskog i opisnog dijela u cjelinu
 • Primjer Investicijske studije iz prakse – vježba
 • Pitanja i odgovori
 • Individualno savjetovanje polaznika

 

O predavaču i voditelju seminara

Pavle Knežević je stručni specijalist ekonomije sa međunarodnim certifikatom za upravljanje projektima. U predmetnom području posjeduje desetogodišnje iskustvo, a kao voditelj projekata sudjelovao je u izradi preko 500 raznih elaborata isplativosti (Poslovnih planova, Investicijskih studija, Studija gospodarske opravdanosti, Studija izvodljivosti itd.), iz raznih gospodarskih grana i industrija (proizvodnja, usluge, turizam, poljoprivreda i dr.). Osnivač je i direktor uspješne konzultantske tvrtke Caetus Business Consulting. Napisao je brojne tekstove i osvrte na temu izrade Poslovnih planova, a u stručnom časopisu „Poduzetnik“ ima svoju kolumnu pod nazivom Mala škola poduzetništva.

 

Ciljne skupine polaznika

Aktivni poduzetnici, poduzetnici početnici, osobe koje su tek otvorile ili su u postupku otvaranja poduzeća kao i oni koji to planiraju učiniti, konzultanti, projektni menadžeri, financijski menadžeri, direktori mikro, malih i srednjih poduzeća i svi ostali koji se bave bilo kojim oblikom poduzetništva.

 

Mjesto i vrijeme održavanja seminara

 • Zagreb, točna lokacija biti će poznata najkasnije 7 dana prije početka seminara (ovisi o broju prijavljenih polaznika)
 • Radionice će se održavati u popodnevnim satima (od 17:00 h do 20:00 h)

 

Kotizacija

 • Promotivna cijena programa za prijave i uplate do 15. svibnja: 2.700,00 kn + PDV
 • Redovna cijena programa (za uplate od 16. svibnja): 3.150,00 kn + PDV
 • Za prijave tri (3) i više osoba iz iste organizacije, odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa!
 • Studentima i nezaposlenima odobravamo 15% popusta!
 • Način plaćanja: avansno, virmanom (kako bismo Vam poslali podatke za uplatu potrebno je ispuniti obrazac, klikom na donju Prijavu na seminar):