Poslovni plan je pisani dokument koji vrlo jasno opisuje poduzetničku ideju i njene efekte te sredstva, resurse i metode potrebne za realizaciju te ideje. Pruža osnovne informacije o investitoru, njegovom financijskom položaju i očekivanim promjenama financijskog položaja investitora nakon ulaganja te pokazuje efikasnost investicije kroz mogućnost povrata uloženih sredstava i zarade. Poslovni plan definira ciljeve i vrijednost investicije, izvore financiranja te projekcije budućih tokova novca i poslovnih rezultata u određenom razdoblju, najčešće razdoblju zatvaranja financijske konstrukcije (npr. razdoblju otplate kredita).

Izrada poslovnog plana započinje s idejom. Definiranje cilja je istodobno polazna točka za njegovo pisanje kao i krajnji odgovor koji mora biti jasan svakome onome tko čita poslovni plan. Poslovni plan ne služi samo onima koji pokreću neki posao ili unapređuju postojeći, nego je najčešće izvor na temelju kojeg vanjski suradnici procjenjuju rizike i isplativost vlastitog angažmana. To su prije svega banke koje sudjeluju u financiranju ali i drugi investitori, poslovni partneri ili dobavljači.

To je poslovni dokument kojim se razrađuje poduzetnička poslovna ideja, procjenjuje poslovanje poduzeća u budućnosti, koji opisuje što se namjerava raditi, gdje, kako, kada i uz kakve očekivane poslovne rezultate. Poslovnim planom se cjelovito i potanko obrazlažu ulaganja u posao, ocjenjuju razne poslovne varijante i njihova poslovna učinkovitost te procjenjuje poslovni rizik.

Poslovni planovi se rade i kod poduzeća u osnivanju i kod “zrelih” poduzeća koja žele investirati u neki novi projekt, poslovni razvoj i rast. Kod novih poduzeća poslovnim planom ocjenjuje se ima li poduzeće poslovne šanse a podaci o budućem poslovanju procjenjuju se na osnovi detaljnih analiza tržišta, proizvoda i konkurencije. Kod postojećih poduzeća, u ekonomsko-financijski proračun unose se podaci o dosadašnjem poslovanju te na osnovi toga i kod novih investicija procjenjuju trendovi razvoja.

Zna se dogoditi da i najbolji proizvod ili usluga ne ugledaju svijetlo dana na tržištu jer se njihova kvaliteta ne može prepoznati u napisanom poslovnom planu. Isto tako, postoji li poslovni plan koji zadovoljava sve uvjete potencijalnog investitora, sredstva može dobiti i onaj poslovni pothvat koji uistinu i nije najbolji. Ekonomsko-financijska analiza i financijsko-tržišna ocjena čine srž svakog poslovnog plana.

VAŠ USPJEH JE I NAŠ USPJEH!

„Ciljajte prema mjesecu! Čak i ako ga promašite, završit ćete među zvijezdama.“, Les Brown