Izrada studija (pred)izvodljivosti

Derivacija (pred)investicijske studije uz dodatnu procjenu i analizu potencijala predloženog projekta, koja se temelji na opsežnom istraživanju i procesu odlučivanja (odgovara na pitanja da li je projekt izvediv i uz koje troškove, iz kojih izvora će se financirati i slično).

Izrada studija isplativosti

Procjena isplativosti ulaganja u projekt, uključuje alternativna rješenja i detaljnu ekonomsko-financijsku analizu (odgovara na pitanja da li se isplati ulagati u neki projekt i pod kojim uvjetima, koje su druge opcije i slično).

Izrada studija gospodarske opravdanosti

Temelji se na realnim pokazateljima i ocjenama opravdanosti ulaganja u neki projekt, često upućuje na „uska grla“ i pomaže pri donošenju odluka o postupanju sa određenom poslovnom idejom (primjerice, može odgovarati na pitanja da li nastaviti samostalno poslovanje ili prodati/iznajmiti/dati u koncesiju i slično).

Izrada analiza troškova i koristi (CBA)

Treba uzeti u obzir nekoliko alternativa za postizanje ciljeva projekta. Jedna od alternativa je da se nastavi bez promjena, što pruža bazu za uspoređivanje. Uspoređuju se troškovi i koristi kako bi se donijela odluka o budućem postupanju sa nekim projektom.

Izrada marketing planova

Derivacija poslovnog plana s naglaskom na proizvod ili uslugu, cijenu, promociju i distribuciju. Osnova za izradu marketing plana je detaljna analiza tržišta.

Razvoj poslovanja (Business Development)

Obuhvaća niz zadataka i procesa, općenito s ciljem razvijanja i provedbe mogućnosti rasta tvrtke. Odnosi se na područje teorije poslovanja, trgovine i organizacijskih struktura. Poslovni razvoj je stvaranje dugoročne vrijednosti za tvrtku, njezine zaposlenike, kupce, dobavljače, tržišta na kojima djeluje i odnose između svih tih elemenata.

VAŠ USPJEH JE I NAŠ USPJEH!

„Ciljajte prema mjesecu! Čak i ako ga promašite, završit ćete među zvijezdama.“, Les Brown