Koji nam je prvi korak?

Razvoj poslovne ideje, bez obzira da li se radi o pokretanju novog poslovnog pothvata (poduzeća u nastajanju) ili unaprjeđenju postojećeg poslovanja (aktivna poduzeća), u većini slučajeva podrazumijeva ulaganje u imovinu. Pojednostavljeno, u procesu razvoja organizacije sve investicijske odluke se mogu razvrstati na ulaganja u osnovna ili obrtna sredstva, odnosno u dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu organizacije. Kako bi investicijski elaborat (poslovni plan) bio što konkretniji a ocjena profitabilnosti projekta što realnija, potrebno je prikupiti informacije o realnim troškovima ulaganja, prije svega o ulaganju u osnovna sredstva. Prema tome, sukladno strukturi ulaganja, potrebno je u prvoj fazi prikupiti dokaze o visini ulaganja na temelju zatraženih ponuda, predračuna, (pred)ugovora, pisama namjere i ostalih pisanih dokaza koji upućuju na cijenu svakog projektnog elementa. U praksi to znači da ako kupujemo poslovni prostor, sa vlasnikom moramo napraviti predugovor o kupoprodaji; ako kupujemo neki stroj, opremu i/ili uređaje, moramo imati predračun od potencijalnog dobavljača za svaki taj element nabave; ako gradimo/adaptiramo poslovni prostor trebamo imati ponudu/troškovnik od potencijalnog izvođača radova (kod izgradnje podrazumijeva se idejno rješenje/glavni projekt/potvrda glavnog projekta), ako unajmljujemo poslovni prostor trebamo napraviti predugovor o najmu poslovnog prostora itd. Ono što je bitno znati je da se svaka poslovna ideja odnosno investicija mora izvesti 100%, odnosno da se po provedbi ulaganja taj poslovni pothvat može staviti u funkciju. Obrtna sredstva služe jačanju likvidnosti u prvim mjesecima nakon ulaganja a njima se mogu zatvarati troškovi režija, najmova, plaća, zaliha sirovina/materijala, sitnog inventara i ostali tekući troškovi. U sklopu poslovnog plana radi se plan ulaganja u osnovna sredstva i plan potrošnje obrtnih sredstava. Prema tome – prvi korak je prikupljanje dokaza o ulaganju u projekt.

Što je poslovno planiranje?

Poslovno planiranje je vrlo efikasna i neophodna poslovna disciplina, koja definira aktivnosti potrebne za realizaciju poduzetničke ideje te načine i metode uspješnog postizanja zacrtanih poslovnih ciljeva.

Kako izgleda poslovno savjetovanje ili proces izrade stručnog investicijskog elaborata?

Nakon uvodnog sastanka u našem uredu (ulaznih konzultacija) ili razgovora koji se može održati i na daljinu (telefonom/e-mailom/skypeom), zajedničke definicije ciljeva projekta te prikupljanja osnovnih informacija potrebnih za izradu projekta, pristupa se njegovoj realizaciji. Širina usluge i razina naše uključenosti u projekat ovisi o potrebama i željama klijenata te međusobnom dogovoru. Kod izrade investicijskih elaborata najčešće se dogovara sistem “ključ u ruke” koji se sastoji od zajedničke razrade ideje i financijske konstrukcije – faza razrade, preko stručne izrade elaborata (uključuje popunjavanje ili pomoć pri popunjavanju zahtjeva za kredit, zahtjeva za jamstvo, zahtjeva za pismom namjere, upitnika o zaštiti okoliša i ostalih propisanih obrazaca i izjava) – faza pripreme, do direktne komunikacije sa kreditorom i dovođenja predmeta do čina realizacije. Kod izrade projekata za EU natječaje i bespovratna sredstva također uvijek postoji faza razrade i faza pripreme projekta a uslugu je moguće proširiti i na provedbu projekta što je treća i opcionalna faza u tom procesu.

Koliko traje izrada stručnog investicijskog elaborata ili EU projekta?

Rok izrade projekta ovisi o nekoliko različitih faktora među kojima je najvažniji tema projekta. Naime, ne postoje dvije jednake poduzetničke ideje kao niti dva jednaka obrasca prema kojima se može pristupiti njihovoj realizaciji, ma koliko slične one bile. Na rok izrade utječu i vrijednost projekta, kompleksnost projekta, ciljevi projekta, model zatvaranja financijske konstrukcije i niz drugih faktora. Ipak, najčešći rok izrade i isporuke projekta je između 5 i 15 radnih dana od dostave svih potrebnih informacija. Kod pripreme većih projekata i rokovi su nešto duži pa ovisno o kompleksnosti projekta mogu biti i do 20 ili 25 radnih dana. No, puno je bitnije da se projekt pripremi kvalitetno nego da bude brzo gotov.

Koja je cijena izrade stručnog investicijskog elaborata ili EU projekta?

Odrednice koje utječu na rok izrade projekta, utječu i na definiciju konačne cijene njihove izrade. Na naše usluge i proizvode redovito nudimo dodatne popuste i akcije a modeli plaćanja ovise o dogovoru sa klijentom kojemu maksimalno nastojimo izaći u susret. Ako govorimo o vrijednosti, primjerice jedan kvalitetan i realan poslovni plan može Vam isto tako pomoći da ne uđete u posao koji može propasti. U tom slučaju, novac koji ste potrošili na izradu plana biti će samo kap u moru i sačuvati će Vas od velikih troškova i problema koji mogu nastati zbog propasti posla. No, smisao poslovnog planiranja upravo je u tome da se na vrijeme ukaže na slabe točke i uska grla ideje ili poduzetničkog pothvata, s ciljem pravovremenog otklanjanja potencijalnih problema i pristupanja adekvatnijim i boljim rješenjima. Za konkretnu ponudu pošaljite nam upit ili nas nazovite. Telefonska komunikacija često je efikasna, jer se kratkim razgovorom vrlo brzo mogu definirati informacije potrebne za valorizaciju posla i kreiranje ponude. Ipak, najefikasniji je sastanak “u živo” pa Vas ovim putem pozivamo da već danas rezervirate svoj termin za konzultacije u našem uredu. Svrha ulaznih konzultacija je da se zajednički proanalizira Vaša ideja i pronađe najadekvatnija opcija za njezinu realizaciju, s naglaskom na pitanje zatvaranja financijske konstrukcije ali i ostala bitna pitanja (tržišne opravdanosti, ciljnih skupina, marketing strategija i slično).

Zašto me traže investicijski elaborat?

Banke traže poslovni plan (za investicije do 700.000,00 kn) ili investicijsku studiju (700.000,00 kn i više) da bi donijele odluku isplati li se odobriti kredit ili ne. Ministarstva, agencije, EU fondovi i ostala provedbena tijela pomoću ovih dokumenata, koji su u pravilu sastavni dio prijave projekta na svaki natječaj, valoriziraju projekt i odlučuju o odobravanju bespovratnih sredstava i potpora. Izuzev banke ili druge institucije – (su)financijera, i sam poduzetnik dobiva jasnu i kompletnu sliku poslovnog pothvata ili ideje, te smjera i cilja do kojeg namjerava dovesti svoje poslovanje. Poslovni plan osim za banke, fondove i vlastite potrebe služi i dobavljačima, kupcima, predstavnicima lokalne vlasti, poslovnim partnerima te ostalim interesnim stranama na projektu, kao uvjet ili preduvjet za početak poslovne suradnje. To je dokument koji se prema potrebama poduzetnika može mijenjati i prilagođavati, revidirati i ažurirati.

Većina novih poduzetnika nakon što dobije kredit i započne posao, poslovni plan stavi u ladicu i više ga ne pogleda. To je pogrešno. Naime, bit poslovnog plana je da ga nakon prve godine izvadimo, pogledamo, usporedimo sa svojim poslovanjem i uočimo – gdje smo podbacili, što se ostvarilo a što nije, gdje se pogriješilo i što treba promijeniti. Treba vidjeti gdje se nalazimo, analizirati zašto se odstupilo od plana i tada se može zaključiti što treba napraviti, što liječiti. Na taj se način poslovanje drži pod kontrolom.

Svaki poduzetnik koji drži do svog poslovanja, morao bi imati kvalitetno napisan poslovni plan. Dok je kod stranih poduzetnika poslovni plan nezaobilazan dokument prije početka poslovnog života, kod nas to još uvijek nije tako čest slučaj. Naime, poduzetnici ga naručuju jedino kada traže kredit u banci ili prijavljuju projekt na neki od natječaja za bespovratna sredstva a gotovo nikada samo za vlastite potrebe da provjere kako će poslovati, računajući valjda kako će uspjeh doći sam po sebi. Možda hoće, a možda i neće – starta se s uvjerenjem da će se proizvodi ili usluge kupovati ali se vrlo rijetko preciznije procijene mogući prihodi, a troškovi još rjeđe. Ipak, puno je bezbolnije i jeftinije krenuti u posao na osnovi realnog poslovnog plana, nego na osnovi vjere i iluzija.

Što ako netko ukrade moju poduzetničku ideju?

Mnogi poduzetnici imaju osjećaj da ih uvjetovano traženje poslovnog plana na neki način poslovno razotkriva jer poslovni plan sadrži informacije koje se mogu ubrojiti i u segment poslovne tajne. Ipak, glavni smisao traženja poslovnih planova nije krađa poslovne ideje, već isključivo procjena budućih tokova novca iz kojih će se financirati poslovi. U svakom slučaju, mi jamčimo potpunu diskreciju, tajnost i zaštitu dostavljenih podataka odnosno povjerljivih informacija. I što je najbitnije, ne odustajemo dok Vaša poduzetnička ideja ne bude uspješno realizirana.

VAŠ USPJEH JE I NAŠ USPJEH!

„Ciljajte prema mjesecu! Čak i ako ga promašite, završit ćete među zvijezdama.“, Les Brown