Investicijska studija je pisani dokument koji je po sadržaju vrlo sličan poslovnom planu, no nešto većeg opsega. Izrađuje se za investicije veće ukupne vrijednosti.

Investitori, primjerice banke, ulažući svoja raspoloživa sredstva kojima će se osigurati realizacija investicijskog projekta očekuju određeni prinos jer su se odrekli potrošnje tih sredstava u sadašnjosti. Poduzetnici koji taj posuđeni kapital koriste za realizaciju investicijskog projekta polaze od pretpostavke da će njegovom realizacijom donijeti korist sebi, ali i vlasnicima posuđenih novčanih sredstava odnosno tuđim izvorima financiranja. Prema tome, javlja se potreba za izračunavanjem ekonomske opravdanosti ulaganja novčanih sredstava sa stajališta financijske efikasnosti.

Financijska efikasnost investicijskih projekata determinira se sagledavanjem čistih novčanih tokova investicije, uzimajući u obzir vremensku preferenciju novca pri čemu se koriste različite metode financijskog odlučivanja. Metode za mjerenje financijske efikasnosti investicijskih projekata, pokušavaju putem matematičkih izraza i zakonitosti dovesti u vezu financijske efekte potencijalnog investicijskog projekta s investiranim iznosom.

VAŠ USPJEH JE I NAŠ USPJEH!

„Ciljajte prema mjesecu! Čak i ako ga promašite, završit ćete među zvijezdama.“, Les Brown