Važnost planiranja u poslovanju

Planiranje je jedna od najvažnijih zadaća menadžera bez obzira na veličinu i oblik poduzeća kojim upravlja. Može biti kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. Kratkoročno planiranje obuhvaća projekcije predstojećih poslovnih aktivnosti na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini (do jedne godine) a naziva se još i operativnim planiranjem. Srednjoročnim planiranjem najčešće se smatra izrada projekcija poslovanja za…

Read more

Zašto mi je potrebna investicijska studija?

Vrlo često pitanje koje investitori postavljaju prilikom zahtjeva za odobrenjem kredita je – zbog čega zapravo banke traže investicijsku studiju? Investicijska studija zapravo je nešto opširnija i detaljnija verzija poslovnog plana ali cilj je isti – donošenje ocjene isplativosti ulaganja u neki projekt. Investicijska studija izrađuje se za ulaganja u projekte nešto veće vrijednosti (npr.…

Read more

Financijski instrumenti za ruralni razvoj – ESIF zajmovi sa kamatama već od 0,1%

Novo – ESIF zajmovi za ruralni razvoj Financijski instrumenti Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovih Financijskih instrumenata subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno se odobravaju zajmovi u…

Read more

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka – Caetus d.o.o.

Caetus d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, ulica Jasmina 9, OIB: 72341866210 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka donosi dana 24. svibnja 2018. godine sljedeći:   PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA   UVODNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuje način usklađivanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, kako bi se…

Read more

Poslovni plan kao temelj razvojnih odluka u poduzetništvu

Poslovni plan je pisani dokument koji vrlo jasno opisuje poduzetničku ideju i njene efekte te sredstva, resurse i metode potrebne za realizaciju te ideje. Pruža osnovne informacije o investitoru, njegovom financijskom položaju i očekivanim promjenama financijskog položaja investitora nakon ulaganja te pokazuje efikasnost investicije kroz mogućnost povrata uloženih sredstava i zarade. Poslovni plan definira ciljeve…

Read more

Ruralni razvoj – novi natječaji

1. Mjera 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor biljne proizvodnje  Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Poljoprivreda Datum otvaranja natječaja: 15. veljače 2018. Podnošenje projektnih prijedloga: 21.02.2018. – 16.04.2018. Visina i intenzitet potpore: Najniža vrijednost potpore po projektu: 5.000,00 €; Najviša vrijednost potpore po projektu: 300.000,00 €. Najviša vrijednost potpore po projektu za…

Read more

Novi EU natječaj u turizmu – Konkurentnost turističkog gospodarstva 2018.

Ciljevi ovog javnog Poziva su unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika turizma – zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog. Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja: poboljšanju strukture i kvalitete smještaja novom zapošljavanju realizaciji novih…

Read more

EU natječaj za bespovratna sredstva – Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Europski fond za regionalni razvoj; operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“   Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Poduzetništvo Datum otvaranja natječaja: 02. veljače 2018. Podnošenje projektnih prijedloga: 03.04.2018. – 28.12.2018. Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili…

Read more

Caetus Business Consulting – kompletna i kvalitetna podrška poduzetnicima u realizaciji njihovih poslovnih ideja!

Svaki novi projekt na kojem radimo ima neke svoje specifičnosti, iako se ponekad djelatnosti i poslovne aktivnosti ponavljaju. Većina naših klijenata ima zajednički cilj – pokrenuti ili unaprijediti vlastito poslovanje! Uglavnom, realizacija takvog jednog cilja podrazumijeva određeno, veće ili manje ulaganje, što sa sobom nosi i određen rizik. Sreća je u tome što je najčešće…

Read more

Važnost investicijske studije kod donošenja odluke o ulaganju

Kako bi se u razvojnom procesu investitorima osigurala potpora u postupku odlučivanja, od izuzetne je važnosti da je investicijska studija napisana po pravilima struke, poštujući metodološke zahtjeve planiranja investicijskih projekata. Ono što svaki ovakav elaborat mora sadržavati je cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u određenu poslovnu ideju, s ocjenom očekivanih učinaka ulaganja koji…

Read more

Poslovni plan i osnovni elementi ekonomsko-financijske analize

Poslovni plan je pisani dokument koji vrlo jasno opisuje poduzetničku ideju i njene efekte te sredstva, resurse i metode potrebne za realizaciju te ideje. Pruža osnovne informacije o investitoru, njegovom financijskom položaju i očekivanim promjenama financijskog položaja investitora nakon ulaganja te pokazuje efikasnost investicije kroz mogućnost povrata uloženih sredstava i zarade. Poslovni plan definira ciljeve…

Read more

ESIF Zajmovi – uspješnost 100%

Sa zadovoljstvom i ponosom možemo istaknuti da nam u ovom trenutku uspješnost projekata na ESIF programima iznosi 100%! Podsjetimo, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“…

Read more

Bespovratna sredstva za turizam – konkurentnost turističkog gospodarstva

U tijeku je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva, kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja te rasta…

Read more

Mjera 06 – Potpore mladim poljoprivrednicima (6.1.1.) i razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (6.3.1.)

Već duži period dobna struktura poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj je izrazito nepovoljna. Poljoprivredom se uglavnom bave starije osobe sa nižom stručnom spremom i bez strukovnog obrazovanja. Kako bi se navedeni trend zaustavio, potrebno je izvršiti generacijsku obnovu poljoprivrednih gospodarstava. Mlade ljude je potrebno motivirati da ostanu živjeti i raditi na selu, stvarajući sebi i svojim…

Read more

Intervju časopis “Poduzetnik”, prosinac 2016. – Pavle Knežević

Intervju Poduzetnik_Pavle Knežević VM: Predstavite se ukratko biografski i poslovno. Imate li neki hobi i koji, kako se praznite od svakodnevnog stresa?   PK: Rođen sam u Zagrebu, gradu u kojem živim i radim te kojeg neizmjerno volim. Završio sam studij poslovne ekonomije i financija te studij projektnog menadžmenta, što smatram dobitnom kombinacijom obrazovanja kao…

Read more

HAMAG-BICRO daje mikrokredite sa kamatama već od 0,5% – ESIF zajmovi!

Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. Na temelju navedenog programa HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro investicijske zajmove i zajmove za obrtna sredstva…

Read more

Studija isplativosti i njezine značajke

Studija isplativosti najčešće se izrađuje u svrhu donošenja kvalitetne odluke o investiranju u neki projekt. Investicijska odluka je prvenstveno razvojnog karaktera te podrazumijeva uporabu kapitala. Osnovna značajka bilo kojeg kapitalnog ulaganja je ta da ono ne donosi korist odmah već tek nakon nekog vremena, što znači da postoji određeni razmak između vremena ulaganja i vremena…

Read more

Zapošljavamo – Project Manager Assistant (m/ž)

Caetus Business Consulting je rastuća tvrtka za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Stručnjaci smo za obradu poslovnih ideja, bilo da je riječ o novim ili iskusnim poduzetnicima. Bavimo se izradom poslovnih planova i investicijskih studija te pripremom projektne natječajne dokumentacije, s ciljem povlačenja bespovratnih sredstava i potpora iz EU fondova te poduzetničkih…

Read more

“E-impuls” natječaj za mikro i male poduzetnike u tijeku – prijave od 01.08. do 30.09.2016.!

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“. U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 kuna mikro i malim poduzećima. Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem…

Read more

Što sve treba znati prije uzimanja poduzetničkog kredita?

Ranije smo govorili o mogućnostima kreditiranja poduzetnika početnika i ostalih skupina poduzetnika koji su na tržištu u relativno nepovoljnijem položaju. Postoje kreditne linije sa subvencioniranim kamatnim stopama namijenjene takvim poduzetničkim skupinama, koje prati državna razvojna banka (HBOR). Dobrim se dijelom, pa čak i do 80% glavnice takvi krediti mogu osigurati državnim jamstvima putem agencije za…

Read more

Najavljen E-impuls 2016. – preko 200.000.000,00 za MSP

MINPO je najavilo dugo očekivani nastavak Poduzetničkog impulsa, naročito zanimljivog mikro i malim poduzećima te određenim ugroženim skupinama poduzetnika na tržištu poput početnika, mladih i žena poduzetnica. Ovaj put natječaj dolazi pod imenom E-impuls (2016.), otvara se u lipnju a predviđen je ukupan iznos potpore poduzetnicima od preko 200 milijuna kuna i to za sljedeće mjere: 1. Jačanje…

Read more

Kompetentnost i razvoj MSP – 867.000.000,00 HRK bespovratno!

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv za mala i srednja poduzeća, pod nazivom „Kompetentnost i razvoj MSP“. Cilj ovog Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta. Ukupni iznos bespovratnih sredstava je 867.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 300.000,00…

Read more

U 10 koraka do vlastitog biznisa

Donošenje odluke o pokretanju vlastitog biznisa Ovo je vjerojatno najteži dio posla. Može trajati vrlo kratko ali i vrlo dugo. Upravo je to faza u kojoj se intuicija bori sa razumom a glavom se roji bezbroj pitanja i odgovora „za“ i „protiv“. Najbitnije je eliminirati strah od neuspjeha, suočiti se sa rizikom i neizvjesnošću te…

Read more