O financiranju i kreditiranju poduzetnika početnika

Financiranje neke poslovne ideje razmatra se sa stajališta vlastitih, tuđih ili kombinacije vlastitih i tuđih izvora financiranja. I najuspješniji poslovni pothvati u nekom su trenutku svog nastajanja bili samo ideja pa možemo reći da je rađanje poslovne ideje začetak svakog poslovnog pothvata. Međutim, da bi se ta ideja ostvarila, potrebno je imati cilj – u…