Pravilnik o zaštiti osobnih podataka – Caetus d.o.o.

Caetus d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, ulica Jasmina 9, OIB: 72341866210 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka donosi dana 24. svibnja 2018. godine sljedeći:   PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA   UVODNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuje način usklađivanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, kako bi se…