Novi EU natječaj u turizmu – Konkurentnost turističkog gospodarstva 2018.

Ciljevi ovog javnog Poziva su unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika turizma – zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog. Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja: poboljšanju strukture i kvalitete smještaja novom zapošljavanju realizaciji novih…

EU natječaj za bespovratna sredstva – Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Europski fond za regionalni razvoj; operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“   Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Poduzetništvo Datum otvaranja natječaja: 02. veljače 2018. Podnošenje projektnih prijedloga: 03.04.2018. – 28.12.2018. Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili…