Zašto mi je potrebna investicijska studija?

Vrlo često pitanje koje investitori postavljaju prilikom zahtjeva za odobrenjem kredita je – zbog čega zapravo banke traže investicijsku studiju? Investicijska studija zapravo je nešto opširnija i detaljnija verzija poslovnog plana ali cilj je isti – donošenje ocjene isplativosti ulaganja u neki projekt. Investicijska studija izrađuje se za ulaganja u projekte nešto veće vrijednosti (npr.…

Financijski instrumenti za ruralni razvoj – ESIF zajmovi sa kamatama već od 0,1%

Novo – ESIF zajmovi za ruralni razvoj Financijski instrumenti Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovih Financijskih instrumenata subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno se odobravaju zajmovi u…

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka – Caetus d.o.o.

Caetus d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, ulica Jasmina 9, OIB: 72341866210 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka donosi dana 24. svibnja 2018. godine sljedeći:   PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA   UVODNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuje način usklađivanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, kako bi se…

Poslovni plan kao temelj razvojnih odluka u poduzetništvu

Poslovni plan je pisani dokument koji vrlo jasno opisuje poduzetničku ideju i njene efekte te sredstva, resurse i metode potrebne za realizaciju te ideje. Pruža osnovne informacije o investitoru, njegovom financijskom položaju i očekivanim promjenama financijskog položaja investitora nakon ulaganja te pokazuje efikasnost investicije kroz mogućnost povrata uloženih sredstava i zarade. Poslovni plan definira ciljeve…

Ruralni razvoj – novi natječaji

1. Mjera 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor biljne proizvodnje  Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Poljoprivreda Datum otvaranja natječaja: 15. veljače 2018. Podnošenje projektnih prijedloga: 21.02.2018. – 16.04.2018. Visina i intenzitet potpore: Najniža vrijednost potpore po projektu: 5.000,00 €; Najviša vrijednost potpore po projektu: 300.000,00 €. Najviša vrijednost potpore po projektu za…

Novi EU natječaj u turizmu – Konkurentnost turističkog gospodarstva 2018.

Ciljevi ovog javnog Poziva su unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika turizma – zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog. Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja: poboljšanju strukture i kvalitete smještaja novom zapošljavanju realizaciji novih…

EU natječaj za bespovratna sredstva – Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Europski fond za regionalni razvoj; operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“   Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Poduzetništvo Datum otvaranja natječaja: 02. veljače 2018. Podnošenje projektnih prijedloga: 03.04.2018. – 28.12.2018. Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili…