Mjera 06 – Potpore mladim poljoprivrednicima (6.1.1.) i razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (6.3.1.)

Već duži period dobna struktura poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj je izrazito nepovoljna. Poljoprivredom se uglavnom bave starije osobe sa nižom stručnom spremom i bez strukovnog obrazovanja. Kako bi se navedeni trend zaustavio, potrebno je izvršiti generacijsku obnovu poljoprivrednih gospodarstava. Mlade ljude je potrebno motivirati da ostanu živjeti i raditi na selu, stvarajući sebi i svojim…