Što sve treba znati prije uzimanja poduzetničkog kredita?

Ranije smo govorili o mogućnostima kreditiranja poduzetnika početnika i ostalih skupina poduzetnika koji su na tržištu u relativno nepovoljnijem položaju. Postoje kreditne linije sa subvencioniranim kamatnim stopama namijenjene takvim poduzetničkim skupinama, koje prati državna razvojna banka (HBOR). Dobrim se dijelom, pa čak i do 80% glavnice takvi krediti mogu osigurati državnim jamstvima putem agencije za…