Bitni elementi kvalitetne investicijske studije

Investicijska studija je pisani dokument koji je po sadržaju vrlo sličan poslovnom planu no nešto opširniji i detaljniji. Cilj investicijske studije jednak je onom kojeg ima poslovni plan, a to je donošenje ocjene isplativosti ulaganja u neki projekt. Investicijska studija naručuje se i izrađuje za ulaganja u projekte veće ukupne vrijednosti, najčešće za one čija…